Yiyecek İçecek İşletmelerinde Hizmet Kalitesi Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik

İlhami Tuncer

Abstract


Yaklaşık son 20 yıldır yiyecek içecek sektörü önemli bir gelişme kaydetmiş ve büyük bir pazar payına ulaşmıştır. Dolayısıyla işletmeler stratejik rekabet üstünlüğü ve sürdürülebilir karlılık sağlayabilmeleri için hizmet kalitesi oldukça önemli bir faktör haline gelmiştir.

Bu çalışmanın amacı, literatürdeki çalışmalardan yararlanarak bir hizmet kalitesi ölçeği oluşturmaya çalışmaktır. Ölçeğin güvenirliği ve geçerliliği sağlanması için açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizinden yararlanılmıştır.

Elde edilen bulgular neticesinde, ölçeğin yiyecek ve içecek işletmelerinde hizmet kalitesini ölçmek amacıyla kullanılabileceği saptanmıştır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article