TÜRKİYE’NİN JEOPOLİTİK FIRSATLARI VE ZORLUKLARI AVRUPA ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ

Nuran Halise Belet

Abstract


Türkiye son 20-30 yıldır içinde bulunduğu coğrafyanın avantajlarını da kullanabileceği “enerji merkezli” hedefleri üzerine yoğunlaşmaktadır. Arcak ülkemizin bulunduğu coğrafyanın yaşadığı çalkantılı sosyo ekonomik gelişmeler bu fırsatları zorluk noktaları haline getirebilmektedir. Bu anlamda stratejik önem taşıyan enerji projelerin hazırlanması,  komşu ülkelerle işbirliğine gidilmesi daha da önem taşımaktadır.  Ülkemizin enerji koridoru ve enerji hub’ı olabilirliğini destekleyecek enerji boru hatlarının önemi giderek artmaktadır. Avrupa Birliği enerji konusunda başta Rusya ve içinde bulunduğumuz jeopolitik coğrafyaya olmak üzere enerji kaynaklarına bağımlı ülkeler arasındadır. Avrupa birliği başta enerji arz güvenliği olmak üzere, enerji kaynaklarının ve tedarikçilerin çeşitlendirilmesi ve rekabetin sağlanması için son yirmi yıldır stratejik politika seçenekleriyle vizyonuna yönelik yol haritası belirlemektedir Türkiye’nin de içinde olduğu TANAP ve TAP Avrupa için önemli projelerdir.  AB’nin enerji alanında yeni bir kavram geliştirme süreci Türkiye’nin enerjide merkez ülke olma stratejileriyle de örtüşmektedir.

Türkiye açısından Birliğin enerji perspektifi önemli fırsatlar ve işbirliklerinin geliştirilmesine yol açabilecektir. Bunun yanı sıra bölgenin jeopolitik zorlukları da giderek artmaktadır. Bu çalışmada, Avrupa Birliği’nin enerji arz güvenliği kapsamında “Türkiye’nin stratejik transit ülke”  konumu ve bölgede ortak  olduğu TANAP/TAP projeleri ile  Doğu - Batı rotasında  bölgesel “bir “enerji hubı” gaz  koridoru” olabilirliği  yönüne Türk Akımı ve benzer enerji  boru hattı projeleri detaylı olarak ele alınacaktır. Bu kapsamda olasılıklar, fırsatlar, zorluklar ve buna yönelik uygulanması gereken tedbirler ve makroekonomik politikalar da değerlendirilecektir.

 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article