Küresel Politik İktisat ve Ulusal Varlık Fonları

Ahmet Arif Eren, Orhan Şimşek

Abstract


Küreselleşme tartışmaları ile birlikte devletin ekonomideki rolünün farklı bir boyutta ele alındığı süreç, uluslararası politik iktisada “küresel” bağlamda yaklaşımları beraberinde getirdi. Özellikle 2000’li yıllar itibariyle “devlet kapitalizmi” kavramının yeniden ancak eskisinden farklı bir biçimde ortaya çıktığı bir süreç başladı. Küreselleşme ile uyumlu devlet kapitalizmi olarak nitelenen bu süreçte Güney ülkeleri ulusal varlık fonları ile küresel ekonomiye eklemlendiler. Çeşitli makroiktisadi amaçlar için kurulan devlet sahipliğindeki yatırım araçları olan bu fonlar, 2008 küresel krizi sonrasında sayıca hızla arttı.

Daha çok doğal kaynak geliri fazla olan ya da ihracat fazlası olan ülkelerin yatırım aracı olarak kullandığı ulusal varlık fonlarının küresel ekonomideki konumları üzerine yürütülen tartışmalar hem ekonomik hem de siyasi boyutlar taşımaktadır. Dolayısıyla bu yönüyle ulusal varlık fonları küresel politik iktisadın önemli bir konusu haline gelmiştir. Küresel politik iktisatta çok kutupluluk tartışmalarının yaşandığı bu dönemde, Çin’in öncülüğünde yükselen yeni ekonomik ve siyasal aktörler, ulusal varlık fonlarını aktif bir biçimde kullanmaktadırlar.

Bu çalışmada, öncelikle ulusal varlık fonlarının çeşitleri, faaliyet alanları incelenecektir. Daha sonra ise ulusal varlık fonlarının küresel ekonomideki konumları ve geleceği üzerine küresel politik iktisat çerçevesinde bir değerlendirme yapılacaktır. 

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article