Yeni İpek Yolu Bağlamında Çin Tarzı Küreselleşme

Orhan Şimşek, Ahmet Arif Eren

Abstract


2000’li yıllar ve özellikle de 2008 krizi ile birlikte küreselleşme sürecinin yön değiştirdiğine yönelik tartışmalar hız kazanmıştır. Başta Çin olmak üzere, Rusya, Hindistan gibi ülkelerin küresel ekonomide daha fazla söz sahibi olduğu görülmektedir. Bununla birlikte Çin’in ise ayrı bir öneme sahiptir.

Dışa açılma süreciyle birlikte dünyanın atölyesi konumuna gelen Çin, yirmi birinci yüzyıl itibariyle sermaye ihraç eden bir ülke haline geldi. Hem ekonomik hem de jeopolitik amaçlarla yapılan bu yatırımlar, küresel ekonominin ve siyasetinin de seyrini değiştirdi. Kendine özgü bir devlet kapitalizmi modeli uygulayan Çin, özellikle kamu şirketleri öncülüğünde birçok sektörde küresel ekonomide varlığını hissettirmeye başladı. Bu bağlamda izledikleri küreselleşme stratejisini de geliştiren Çin, 2013 yılı itibariyle Avrasya’yı dünya ekonomisinin merkezi haline getirecek olan Yeni İpek Yolu (Bir Kuşak, Bir Yol) Projesini açıkladı. Hem Çin’in kalkınma stratejisini yayacak hem de Çin şirketlerine yeni pazarlar açacak bu proje Anglo-Sakson Kapitalizminin yerini Çin Tarzı Kapitalizmin alıp almayacağı tartışmalarını da beraberinde getirdi. Henüz çok yeni bir proje olmasına karşın hem deniz hem de kara yolu üzerinden birer rotaya sahip olan Yeni İpek Yolu güzergahında altyapı yatırımlarının hız kazandığı görülmektedir.

Bu çalışmada Çin’in öncüsü olduğu Yeni İpek Yolu Projesi’nin temel hedefleri üzerinde durulacaktır. Ayrıca Yeni İpek Yolu’nun finansman kaynakları ve hangi sektörlere, hangi ülkelere odaklanacağı da çalışmanın kapsamı içerisinde ele alınacaktır.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article