Doğrudan Ar-Ge Etkisi ve Teknolojinin Difüzyonu: Türkiye Örneği

Özlem FİKİRLİ, Mustafa Emir YÜCEL

Abstract


İktisat politikalarının en önemli hedeflerinden birisi sürdürülebilir yüksek büyüme oranlarına ulaşılmasıdır. Sürdürülebilir yüksek büyüme oranlarına ulaşılması toplam faktör verimliliğinin artırılması ile mümkündür. Toplam faktör verimliliği artışlarının temelinde ise teknolojik gelişmeler yer almaktadır. Toplam faktör verimliliği ile teknolojik gelişmeler arasındaki ilişki doğrudan ve dolaylı Ar-Ge etkisi olmak üzere iki başlık altında ele alınmaktadır.

Bu çalışmada Türkiye’de 1990-2015 yılları arasında toplam faktör verimliliği ile doğrudan Ar-Ge etkisi ve teknolojinin difüzyonu arasındaki eş-bütünleşme ilişkisi ARDL sınır testi yöntemiyle incelenmiştir. Doğrudan Ar-Ge etkisi, toplam Ar-Ge yatırım harcamalarından oluşturulan toplam Ar-Ge sermaye birikimi değişkeni ile analiz edilmiştir. Teknolojinin difüzyonu ise, ithalat oranı ve doğrudan yabancı yatırımlar değişkenleri ile araştırılmıştır. Türkiye’de Ar-Ge yatırım harcamalarının ve teknoloji difüzyonunun toplam faktör verimliliği üzerindeki etkisinin, bu iki kanalın bir arada bulunması ile ortaya çıktığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article