Osmanlı İmparatorluğu’nda Bir Savaşın Maliyesi: 1711 Prut Savaşı Kamu Harcamaları Üzerine Bir İnceleme

Altuğ Murat KÖKTAŞ, ali gökhan gölçek

Abstract


Osmanlı İmparatorluğu’nu yıkım sürecine götüren mali olayların, özellikle 18. yüzyılda hızlandığı bilinmektedir. Kaybedilen savaşların fetih malını azaltmasının yanı sıra devlet hazinesi üzerinde giderek daha fazla yük oluşturması, kamu mali dengelerini olumsuz etkilemiş ve sonuç olarak kamu finansman yapısı bozulmuştur.

Bütçe gelir ve giderleri arasındaki dengesizlik, artan savaş harcamalarıyla birleşerek, devleti geri dönüşü olmayan o sona yaklaştırmıştır. Savaş tekniğinde meydana gelen değişimler ise savaşların daha maliyetli olmasına neden olmuş ve benzer biçimde kamu harcamalarını artırmıştır. Bu bağlamda çalışmanın konusu Osmanlı İmparatorluğu’nun 18. yüzyılda galip geldiği ilk savaş olan Prut Savaşı’nın harcamalarıdır.

Savaşın aslında bir lojistiğe dayalı olması ve bunun da para gerektirmesi, savaşın kamu maliyesi üzerindeki etkisi bakımından çalışmanın odak noktasını oluşturmaktadır. Çalışmada özellikle ordunun ulaşımı, beslenmesi, konaklaması ve diğer ihtiyaçları bakımından yapılan harcamalar incelenmiş ve savaşın Osmanlı hazinesine iki yüz milyon pounda mal olduğu belirlenmiştir.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article