Türkiye’de Enflasyonun Uluslararası Belirleyicileri

Bilgin Bari, Sevilay Küçüksakarya

Abstract


Bu çalışma Türkiye'de enflasyon hedeflemesi rejimi döneminde enflasyonun temel belirleyicilerini araştırmaktadır. Bu amaçla petrol fiyatları ve döviz kuru hareketlerinin yurtiçi enflasyon üzerindeki etkileri uluslararası etki olarak alınmakta ve yurtiçindeki temel belirleyici faktör olan para arzı ile birlikte model'e dahil edilmektedir. 2002:Q1 ve 2017:Q1 dönemine ait zaman serisi verileri kullanılarak değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönem ilişkiyi tahmin eden eşbütünleşme için ARDL yaklaşımı uygulanmaktadır. Sonuçlar, yurtiçi enflasyonun uluslararası belirleyicileri olan döviz kuru ve petrol fiyatları etkilerinin kısa ve uzun vadede etkilerini göstermektedir.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article