Yenilenebilir Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme: OECD Ülkelerine Yönelik Panel Veri Analizi

Sevilay Küçüksakarya, Bilgin Bari

Abstract


Günümüzde enerji kavramı dünyanın bir bütün olarak kalkınması, ülkelerin ekonomik büyümeyi sağlaması, sosyal eşitliğin gelişmesi ve çevreyi birbirine bağlayan bir köprü görevindedir. Kaynakların verimsiz kullanılması dolayısıyla hızla azalması karşısında dünya ile ilgili açıklanan her yeni ölçüm insanlar tarafından yaratılan olumsuz etkileri daha da ortaya koymaktadır. Bu sebeplerden dolayı karbon salınımının azaltılarak, yenilenebilir teknolojiler ile enerji verimliliğinin arttırılması ekonomik ve sosyal yaşamın sürdürülebilirliği için her geçen gün daha da önem teşkil etmektedir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (UNGA) bu durumun önemini vurgulamak için 2014-2024 yılları arasındaki on yılı “Herkes için Sürdürülebilir Enerji On Yılı” olarak ilan etmiştir. Enerji kullanımında sürdürülebilirliği gerçekleştirilmesi daha temiz bir çevre yaratılmasını, elektriğe daha geniş bir kesimin ulaşabilmesini, düşük karbon salınımlı yenilenebilir enerji verimliliğini ve temiz teknolojilere daha çok yatırım yapılmasını mümkün kılacaktır. Küresel bağlamda iklim değişikliğinin vurgulanmasında ve yoksulluk tuzağındaki bölgelerde yaşayan milyarca insanın daha geniş enerji erişiminin sağlanmasında yenilenebilir enerjinin artan payı bulunmaktadır. ABD Enerji Bilgi İdaresi’nin 2009 yılında yayınladığı rapora göre “Yenilenebilir enerjiler yılda %3 oranında tüketim artışı ile dünya enerjisinin en hızlı büyüyen kaynaklarını oluşturmaktadır.” Ülkelerin ekonomik gelişmelerinin, enerji tüketiminin bu denli hızla artmasına paralel olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bu anlamda ülkelerinin ekonomik gelişmelerini gelecek yıllar için de sürdürebilmeleri için enerji arzlarını arttırmaları gerekmektedir. Enerji sektörü ve ekonomik gelişmenin birbirinden bağımsız düşünülmesi bugün neredeyse olanaksızdır. Bu çalışmada yenilenebilir enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki OECD ülkeleri için 1980-2015 dönemini kapsayacak şekilde incelenecektir.

 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article