Petrol Fiyatları, Reel Döviz Kuru ve İhracat: Türkiye İçin bir Uygulama

Sevilay Küçüksakarya, Bilgin Bari

Abstract


Bu çalışmada, ARDL metodolojisi ve Granger nedensellik testleri uygulanarak, ihracat, reel döviz kurları, reel petrol fiyatları arasındaki ilişkiler 1989:Q1 ve 2016: Q4 dönemine ait üç aylık veriler kullanılarak araştırılmıştır. Sonuçlar, ihracat petrol fiyatları ile reel döviz kuru arasında uzun dönemde bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Çalışmanın ampirik sonuçlarına göre, yurtdışı reel gelir-ihracat ve petrol fiyatı-nispi ihracat fiyatı arasında iki yönlü nedensellik bulunmuştur. Bu durum Türkiye'deki ihracatın dış ekonomik gelişmelere daha duyarlı olduğunu nitelemektedir.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article