Türk Dış Politikasında Jeopolitik Dönüşüm: Afrika Açılımı

Ebru Oğurlu

Abstract


Soğuk Savaş’ın ardından küresel dünyanın jeopolitik, jeostratejik ve jeoekonomik ağırlık merkezi Atlantik’ten Pasifik’e kaymış ve küresel jeopolitik güç mücadelesi esas olarak Afrika-Avrasya coğrafyasında başlamıştır. Geleceğin küresel liderini belirleme potansiyeline sahip bu coğrafya dünya siyasetinde söz sahibi olmak isteyen küresel ve bölgesel aktörlerin ilgi odağındadır. Oluşturduğu yeni dış politikasında, kendini Afro-Avrasya bölgesinde merkez bir ülke olarak tanımlayan Türkiye, tarihi ve kültürel bağlarına da atıfla bu bölgesel aktörlerin başında gelmektedir. Bugün, Türk Dış Politikası (TDP)’nin Afrika’ya öncelikli gündem maddeleri arasında yer vermesi de hem küresel boyuttaki jeopolitik değişikliklerin hem de TDP’de yaşanan zihniyet değişikliği ve jeopolitik algıdaki farklılaşmanın sonucudur. Bu bağlamda, yeni TDP’deki jeopolitik algının Afrika’ya kayması küresel ve bölgesel jeo-politik kaymalarla ülkelerin dış politikaları arasındaki ilişkiyi göstermesi açısından önemlidir.

Bu çerçevede, imkan verilmesi halinde, “Türk Dış Politikasında Jeopolitik Dönüşüm: Afrika Örneği” başlıklı sunumumda Türkiye’nin yeni dış politika anlayışı çerçevesinde, özellikle 2005 yılından itibaren kurumsal bir kimlik kazanarak gelişmeye devam eden Afrika Açılımı tartışılacaktır. Tartışılacak konular arasında Türkiye’nin geleneksel ve yeni dış politika anlayışı arasındaki temel farklar; küresel/bölgesel jeopolitik faktörler de dahil olmak üzere bu değişimin arkasında yatan başlıca nedenler ve küresel jeopolitik rekabetin kızıştığı bu coğrafyada, kendi jeopolitiğinin avantajlarından faydalanarak, “yumuşak güç” anlayışını benimseyen Türkiye’nin Afrika’da karşılaşabileceği muhtemel küresel ve bölgesel riskler ile bu riskler karşısında kendi gücünün sınırları bulunmaktadır.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article