Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Ekonomik Büyümenin Elektrik Tüketimi Üzerindeki Etkisi: G-20 Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama

Muhammed Mesut Turan, Burcu Özcan

Abstract


Bu çalışma bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) G-20 ülkelerinin elektrik talebi üzerindeki etkisini 1990-2014 dönemi için incelemeyi amaçlamaktadır. Küresel BİT sektöründe inanılmaz bir ilerleme söz konusudur. BİT cihaz ve teçhizatları, örneğin laptop, akıllı telefonlar ve akıllı televizyonlar gibi, günlük yaşantımızı kuşatma altına almıştır. Eski teknolojilere göre, bu yeni teknolojiler daha küçük olup daha enerji etkindirler. Bu nedenle ulusal enerji talep düzeyini sınırlandırabilir ve sera gazı emisyon oranlarını azaltabilirler. Böylece küresel iklim değişikliği ve küresel ısınma gibi çevresel problemlerin çözümünde bir araç olarak kullanılabilirler. Fakat, tam tersine, eğer BİT’lerin enerji etkinlik düzeyleri, kullanım oranlarındaki artış tarafından yok edilirse, söz konusu teknolojiler çevresel sorunları daha da  kötü hale getirebilirler. Bu anlamda, ne kadar fazla kişi BİT kullanırsa, o kadar fazla elektrik tüketilecektir ki, bu ise daha fazla hava kirliliği ile sonuçlanacaktır. Bu nedenle BİT’lerin ulusal enerji talebi üzerindeki etkileri net değildir. Bu gerçeğe dayalı olarak, internet kullanıcı yüzdesi ile temsil ettiğimiz BİT’lerin  G-20 ülkelerinin elektrik talebi üzerindeki etkisini dinamik panel veri modelleri kapsamında incelemekteyiz. Sonuçlar, ne kadar cok G-20 sakini internet kullanır ise, o kadar fazla elektrik tüketildiğine işaret etmektedir. Bir başka ifade ile, internet kullanım yüzdesi arttıkça G-20 panelinin elektrik tüketim düzeyi de artmaktadır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article