Announcment of the Accepted Papers /Kabul edilen Bildirilerin ilanı